Velkommen

Velkommen til LegalBase Advokatfirma, som er stiftet af advokaterne Claes Hahn Balle og Søren Egstrand Thomsen. Vi garanterer personlig og værdiskabende rådgivning af høj kvalitet. Vi lægger vægt på tilgængelighed og er således til rådighed for vores klienter også udenfor normal arbejdstid.
 
LegalBase Advokatfirma arbejder sammen med en række rådgivere og samarbejdspartnere inden for bl.a. revision, økonomi og management. Vi har et stort netværk af danske og udenlandske samarbejdspartnere, som vi kan inddrage, når det er relevant for vores klienter.

  
     

Professionel rådgivning


LegalBase Advokatfirma arbejder projektorienteret og yder rådgivning baseret på indsigt i den enkelte klients virksomhed med henblik på at etablere længerevarende klientforhold.

LegalBase Advokatfirma bistår en række internationale klienter samt danske virksomheder med aktiviteter i udlandet. Vi samarbejder med advokatfirmaer i det meste af Europa for at sikre, at vores klienter har adgang til rådgivning vedrørende spørgsmål, der er underlagt udenlandsk ret. Samtidig tilbyder vi at fungere som koordinator, så vi sikrer, at klientens kvalitetskrav overholdes.
 
Kontakt advokat Claes Hahn Balle på + 45 20 68 44 67 eller advokat Søren Egstrand Thomsen på + 45 29 64 23 22 for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.